MEJERIFETT VERKAR INTE PåVERKA HJäRTHäLSAN

© Kurera Tidskrift AB mejerivaror Länge har det diskuterats om mejerifetter är bra eller dåliga för kroppen, och nu redovisar svenska forskare en data där de analyserat 4 150 60-åringars blodprover. Studien visade att de som hade ett högt intag av mejerifett i sitt blod hade lägre risk för hjärt-kärlsjukdomar. Matti Marklund som bland annat är knuten till forskning vid Upps...

Source: