Så öKAR KLIMATFöRäNDRINGAR RISKEN ATT BLI SJUK AV MAT

© Kurera Tidskrift AB Växter blir vattnade ur kanna En ny rapport visar att vi riskerar att bli sjuka av maten i framtiden. Ökad nederbörd, torka och extremväder påverkar både vatten, djur och grödors utsatthet för smittoämnen – och därmed även vår mat. Men det finns lösningar! Såväl olika virus och bakterier, som salmonella och shigella, liksom parasiter och mögelgift...

Source: