Så HäR FåR DU REDA På DIN BIOLOGISKA åLDER

Visste du att det numera finns det metoder att mäta din biologiska ålder som inte kräver dyrbar laborationsutrustning? Medan den kronologiska klockan tickar framåt så är den biologiska fitnessåldern något du faktiskt kan påverka själv.

Foto: Daniel Reche / Pixabay

Kondition och åldrande är nära förknippade med varandra, då kondition är ett slags status på kroppen. Det vanligaste sättet att uppskatta kondition är att mäta syreupptagningsförmågan. Det är ingen enkel sak, utan kräver tillgång till dyrbara apparater. Men forskare verksamma vid Trondheims universitet har genomfört en omfattande studie och även utvecklat ett mycket enkelt sätt att beräkna syreupptagningsförmåga och i hur bra fysiskt skick kroppen är i förhållande till sin biologiska ålder.

I studien ingick 4600 personer i åldrarna 20 till 90 år. Man mätte bland annat BMI, vilopuls och kolesterolnivåer. Varje person fyllde också i ett frågeformulär om sin livsstil. Slutligen sprang personerna tills de inte orkade längre på ett löpband, vilket gav ett mått på maximal syreupptagningsförmåga (VO2 max). VO2 max är en ganska bra indikator på hur vältränad en person är i förhållande till sin ålder.

Fem frågor ger svar

För att hitta ett enkelt sätt att uppskatta VO2 max utan att använda dyrbar laborationsutrustning, körde forskarna igenom alla data för att finna ut vilka mätningar som var mest användbara. Lite överraskande fann forskarna att det bara krävdes fem mätningar – midjemått, vilopuls, frekvens och träningsmängd, ålder samt kön – för att förutsäga en persons VO2 max. Detta anmärkningsvärda resultat publicerades i tidskriften Medicine & Science in Sports & Exercise.

Forskarna sammanställde alla data i en tabell som visade önskvärt VO2 max för en frisk person i alla åldrar från 20 till 90 år. En 90-åring som har en syreupptagningsförmåga som en 40-åring har alltså en ”fitnessålder” på 40. Forskarna utvecklade dessutom en kalkylator där vem som helst kan mata in värden och få sitt VO2 max och en uppskattning av sin fitnessålder.

Så fungerar fitnesskalkylatorn

En 40-årig man som tränar måttligt en gång i veckan, har ett midjemått på 100 cm och en vilopuls på 72, har en fitnessålder på 57. Det är inte en alltför ovanlig man och kalkylen gör hälsotillståndet tydligt. Kalkylatorn kan därmed vara till hjälp för att förbättra hälsan. Om man ökar sin träning, sänks fitnessåldern medan den kronologiska åldern tickar på. Denna fitnessålder motsvarar en biologisk ålder och är en mycket bra indikator på nutida och framtida hälsa. Till skillnad från den kronologiska åldern som obönhörligen tickar på, kan man få den biologiska åldern att stanna upp, sakta ner och gå tillbaka.

Testa din biologiska ålder här.

Källor:

Nes BM, Janszky I, Vatten LJ, Nilsen TI, Aspenes ST, Wisløff U. Estimating V·O 2peak from a nonexercise prediction model: the HUNT Study, Norway. Med Sci Sports Exerc. 2011 Nov;43(11):2024-30. doi: 10.1249/MSS.0b013e31821d3f6f. PMID: 21502897.

2022-11-25T11:12:20Z dg43tfdfdgfd