BETAGLUKAN – IMMUNFöRSVARETS PT!

Förut trodde man inte att det medfödda immunförsvaret gick att träna upp, bara det adaptiva som utvecklas med åldern. I dag vet vi att vi visst kan träna upp det immunförsvar vi föddes med, till exempel med hjälp av betaglukaner. De fungerar som en trigger och personlig tränare till immunförsvaret. 

Vad vi äter, om vi är fysiskt aktiva, om vi sover bra eller dåligt och hur mycket vi stressar påverkar vår hälsa var dag, och på sikt. Vår livsstil har en avgörande roll för hur immunsystemet fungerar. Immunförsvarets viktigaste uppgift är att skydda oss mot hot som virus, bakterier och gifter. Men det hjälper oss också att läka skador, att motverka autoimmuna sjukdomar och att ta död på cancerceller.

Ett av de första tecknen vi får på att immunförsvaret blivit svagare är när vi känner oss trötta och att en infektion är på gång. Drabbas vi av infektioner regelbundet är det en ännu tydligare signal på att vårt immunsystem är försvagat. Ömhet i lymfkörtlarna, att det kittlar i halsen, munsår och vårtor är andra tecken.

LÄS OCKSÅ: 6 tips för en gladare mage

Tecken på försvagat immunförsvar

Personer som har fetma och diabetes kan ha ett försvagat immunförsvar och i takt med att vi åldras blir immunsystemet sämre. Äldre personer lever ofta med en kronisk låggradig inflammation, vilket bland annat medför att deras förmåga att bilda ett adaptivt immunförsvar minskar.

Om du känt dig rejält hängig i mer än två veckor kan det vara ett tecken på ett försvagat immunförsvar. Då kan infektionen gå över till en övre luftvägsinfektion eller i sämsta fall utvecklas till en lunginflammation med slem och hosta.

Det finns andra faktorer som bidrar till ett svagare immunförsvar. Till exempel en del läkemedel som används för organtransplanterade individer med autoimmuna tillstånd, dessa är immunhämmande av naturen. Men en antibiotikakur kan också tillfälligt försvaga genom att utplåna nyttiga tarmmikrober som hjälper till att träna immunförsvaret.

LÄS OCKSÅ: 9 av 10 svenskar påverkar dagligen sitt immunförsvar

Betaglukan – din personliga tränare

Man brukar tala om två olika immunförsvar, det medfödda försvaret och det adaptiva som utvecklas med åldern. Det adaptiva påverkas genom att vi utsätts för smittoämnen eller genom vaccination, det vill säga det förbättras genom att vi med tiden exponeras för olika smittoämnen.

Tidigare har man trott att det medfödda immunförsvaret inte går att påverka, men i dag har det skett en förändring. 

Forskarna talar om ett nytt koncept, ”trained immunity”, det vill säga att det medfödda immunsystemet går att träna upp till viss del, något som man inte kände till tidigare. 

Att det medfödda immunförsvaret går att påverka är en positiv nyhet för de som är födda med ett sämre immunförsvar. 

I dag känner man till över 200 ärftliga immunbrister som är baserade på genetiska orsaker. Tillstånd som uppstår med specifika symtom. Exempel på dålig immunrespons är infektioner i luftvägarna och svampinfektioner.

Betaglukaner är ett  ämne som forskarna kopplat till ”trained immunity”.

De kan utvinnas från olika källor som svampen ostronmussling och från bakjäst. Betaglukaner fungerar som en fiber och när den intas passerar den tarmen oförändrad utan att brytas ner eller absorberas av kroppen. 

LÄS OCKSÅ: Så stärker havre ditt immunförsvar

Förebyggande syfte

När betaglukanerna befinner sig i mage och tarm känns de igen av kroppens immunsystem eftersom strukturen liknar beståndsdelar som finns på många smittoämnen, även fast betaglukaner i sig är helt ofarliga. 

Betaglukaner hjälper immunsystemet att hålla sig vaket.Processen kan liknas vid att vi går till gymet och tränar musklerna ivrigt påhejad av vår personliga tränare.

På betaglukaner gjort på ostronmussling finns 15 års forskning. Analyserna har inkluderat över 1 300 personer. Det kan vara en god idé att ta betaglukaner i två-tre månader, dels i förebyggande syfte och dels för att snabbt kunna agera vid halsont och trötthet. Blir du förkyld ofta eller vill försöka undvika att bli sjuk så kombinera betaglukaner med D- och C-vitamin. Även mineraler som zink och selen är viktiga för vårt immunförsvar.

Av Inger Palm

2023-03-13T12:03:01Z dg43tfdfdgfd