FYSISKT AKTIVA KLARAR HJäRNBLöDNING BäTTRE

Den som är fysiskt aktiv i minst fyra timmar varje vecka klarar oftast en hjärnblödning bättre än andra personer.Även en lätt fysisk aktivitet, som att promenera, gör stor skillnad. Det visar en ny studie i Göteborg.

Hjärnblödning, som är den allvarligaste formen av stroke, drabbar varje år cirka 2 500 personer i Sverige.

Studien som nu publiceras är den första som undersökt sambandet mellan fysisk aktivitet före hjärnblödningen och konsekvenserna efteråt.

Sannolikheten att överleva i mer än fem år efter blödningen visade sig vara mer än dubbelt så hög bland fysiskt aktiva.

Risken att få svåra symtom av blödningen var också mindre för de fysiskt aktiva.

Studien säger inget om orsakerna. Men sambandet är starkt.

Forskarna framhåller att aktiviteten inte behöver vara uttalad träning.

"Fysisk aktivitet kan vara att promenera till jobbet eller att gå till affären", säger Adam Viktorisson, doktorand på Sahlgrenska akademin, som är en av rapportens författare.

I studien undersöktes alla patienter som vårdades med hjärnblödning på Sahlgrenska universitetssjukhuset under åren 2014–2019. Medelåldern bland de 763 personerna var 73 år. Fördelningen mellan könen var jämn.

Rättad: I en tidigare version av texten var rapportförfattarens namn felstavat.

2022-11-11T20:07:31Z dg43tfdfdgfd