INTENSIVA STäDRYCK KAN FöRLäNGA LIVET

En positiv nyhet för alla som helst undviker gym och elljusspår:Ett kort och intensivt städpass och en språngmarsch till bussen kan också förlänga livet.

Det är forskare vid University of Sydneys Charles Perkins Center i Australien som studerat kortpassens inverkan och funnit att någon minuts fysisk ansträngning, tre-fyra gånger om dagen, kan minska risken för tidig död, framför i hjärtkärlsjukdomar.

Studien är den första som mäter hälsofördelarna med korta men intensiva vardagsaktiviteter. Forskarna fann att tre-fyra sådana per dag kan ge upp till 49 procents minskning av dödsfall relaterade till hjärt-kärlsjukdom. Samma effekt noterades i en jämförande studie av en stor grupp personer som tränade i organiserad form. Med andra ord: Hälsofördelarna kan nås med såväl strukturerad träning som i vardagsaktiviteter med extra tryck.

— Det är helt enkelt bara att försöka öka intensiteten i de saker vi gör ändå. Som till exempel att städa huset – vilket kanske inte är det roligaste att göra – men som vi kan klara av snabbare, säger Cecilie Thøgersen-Ntoumani, professor i fysisk aktivitet och hälsa vid Syddansk universitet, till Ritzau.

Resultaten av studien har publicerats i Nature Medicine.

2022-12-10T12:51:15Z dg43tfdfdgfd